contact@isoftco.com
024 3787 5018
icon en
Kinh nghiệm

Ứng dụng

  Technologies Database
Client/Server Java/Java Technologies
VB.NET/C#/.NET Technology/ .NET Framework 2.0
MSSQL Server
Oracle
PostgreSQL
Web Based Application - Java/ Java Technologies/ Struts/ Hibernate hoặc iBatis/ Spring Framework
- .NET/ .NET Technologies/ NiBatis hoặc Nhibernate/ Spring.NET/ Nvelocity
- PHP Core/ Smarty/ PEAR
MySQL
PostgreSQL
Oracle
MSSQL Server
Open Source Portal & CMS & Framework - DotNetNuke
- Joomla
- Prado
- Symfony
- Liferay
MySQL
PostgreSQL
MSSQL Server
Mobile Application - Symbian
- iPhone
- Android
 
Mail Application JavaMail
Mail Batch 
Multi-Thread Processing
QMai
 
E-Commerce PHP Core/ Smarty/ PEAR MySQL
PostgreSQL
Website Flash/ HTML  
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây