contact@isoftco.com
024 3787 5018
icon en
Kinh nghiệm

Công nghệ

  UI Application Controller Business Logic Data Access Database Application Server
.NET (C#, VB.NET) ASP.NET
NVelocity
ASP.NET
Spring.NET
Custom Class Custom Class
iBatis.NET
Hibernate
SQL Server
Oracle
IIS
Apache 2.x
Java 1 JSP
Velocity
Struts Actions Custom Class iBatis
Hibernate
PostgreSQL
Oracle
MySQL
Apache 2.x
Tomcat
JBoss
Java 2 JSF
Spring
Custom Class
Spring
Custom Class
Spring
iBatis
Hibernate
PostgreSQL
Oracle
MySQL
Apache 2.x
Tomcat
JBoss
PHP PHP
Smarty
Custom Class Custom Class PHP Core PostgreSQL
Orcacle
MySQL
Apache 2.x
PHP Server
RubyOnRails WebUI
RoR
Custom Class Custom Class RoR Core PostgreSQL
Oracle
MySQL
Apache 2.x
RoR Server
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây